Іноземні аналоги вітчизняного кабелю

Марка кабельної продукції
іноземного виробника
Ідентична марка вітчизняного виробника
Силові й контрольні кабеля
NYY-J, NYY-O 0,6/1 kV ВВГз, ВВГ, ВВГнг, ВВГзнг,  ВВГ-ХЛ, ВВГнг-ХЛ  0.6/ 1 кВ
CYKY 0.6/1 kV ВВГз, ВВГ, ВВГнг, ВВГзнг,  ВВГ-ХЛ, ВВГнг-ХЛ  0.6/ 1 кВ
NAYY-J, NAYY-O  0,6 / 1 kV АВВГз, АВВГ, АВВГнг ,  АВВГзнг, АВВГ-ХЛ, АВВГнг-ХЛ  0,6/ 1 кВ
NYIFY-J, NYIFY-O ВВГ-П, ВВГнг-П  0,66, 1 кВ
NYM-O, NYM-J ВВГз, ВВГзнг, КВВГз 0,66 кВ
YBY-O, YBY-J 0,6/1 kV ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШв-ХЛ, ВБбШнг-ХЛ 0,6/1 и 1 кВ
Cu/PVC/STA/PVC 0,6/1 kV ВБбШв, ВБбШнг, ВБбШв-ХЛ, ВБбШнг-ХЛ 0,6/1 и 1 кВ, КВБбШв, КВБбШнг 660 В
AYBY-O, AYBY-J 0,6/1 kV АВБбШв, АВБбШнг, АВБбШв–ХЛ, АВБбШнг-ХЛ 0,6/1 кВ и 1 кВ
AL/PVC/STA/PVC  0,6/1 kV АВБбШв , АВБбШнг , АВБбШв–ХЛ , АВБбШнг-ХЛ 0,6/1 кВ   и 1 кВ, АКВБбШв, АКВБбШнг 660 В
Cu/ LSOH / STA / LSOH  0,6/1 kV ВБбШвнг-LS  1 кВ
Cu/ LSOH / STA / LSOH 3.6/ 6 kV ВБбШнг–LS 6 кВ
AL / LSOH/ STA/ LSOH 0.6/1 kV АВБбШвнг–LS  1 кВ
AL / LSOH/ STA/ LSOH  3.6/ 6  kV АВБбШнг–LS  6 кВ
AL /PVC/STA /PVC 1.8/3 kV АВБбШнг – 3  кВ
AL /PVC/STA/PVC 3.6/6  kV АВБбШнг  6  кВ, АВБбШв 6 кВ
Cu/PVC/STA/PVC 3 kV ВБбШнг  3 кВ
Cu/PVC/STA/PVC 3,6/ 6 kV ВБбШнг  6 кВ, ВБбШв 6 кВ
N2XY 0.6/1 kV ПвВГ  1 кВ
NA2XY 0.6 /1 kV АПвВГ  1 кВ
N2XH   0.6/ 1 kV ПвПГнг–HF 1 кВ
NA2XH 0.6/1 kV АПвВнг(А)–LS 1 кВ
Cu/XLPE/PVC/STA/PVC   0.6/1 kV ПвБбШв   1 кВ
Cu/XLPE/LSOH/STA/LSOH 0.6/1 kV ПвБбШнг(А)–LS 1 кВ
AL/XLPE/PVC/STA/PVC   0.6/1 kV АПвБбШв  1кВ
AL/XLPE/LSOH/STA/LSOH  0.6/ 1 АПвБбШнг(А)–LS 1 кВ
N2XB2Y 0.6/ 1 kV ПвБбШп 1 кВ
NA2XB2Y 0.6/ 1 kV АПвБбШп 1 кВ
N2XB2Y 0.6/1 kV ПвзБбШп 1 кВ
NA2XB2Y 0.6/1 kV АПвзБбШп 1 кВ
N2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV ПвП   6 кВ, ПвПу  6, 10, 20, 35 кВ
NA2XS2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36  kV АПвП  6 кВ, АПвПу  6, 10, 20 , 35 кВ
N2XS(F)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV ПвПг 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ, ПвПуг  6, 10, 20, 35 кВ
NA2XS(F)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV АПвПг 6,10, 20, 35, 64/110 кВ, АПвПуг 6, 10, 20, 35 кВ
N2XS(FL)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV ПвП2г 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ, ПвПу2г  6, 10, 20, 35 кВ
NA2XS(FL)2Y 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV АПвП2г 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ, АПвПу2г  6, 10,20,35 кВ
N2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV ПвВ - 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ
NA2XSY 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV, 64/110 kV АПвВ 6, 10, 20, 35, 64/110 кВ
N2XSH 3,6/6kV ÷ 18/30/36  kV ПвВнг(А)–LS  6- 35 кВ,   ПвВнг(В)–LS 6- 35 кВ
NA2XSH 3,6/6kV ÷ 18/30/36  kV АПвВнг(А) – LS 6 - 35 кВ,  АПвВнг(В) – LS 6 - 35 кВ
Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV ПвБП,  ПвБПг   6  -  35 кВ
AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PE 3,6/6kV ÷ 18/30/36 kV АПвБП,  АПвБПг   6  -  35 кВ
Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV ПвБВ 6 - 35 кВ
Cu/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV ПвБВнг(А)–LS , ПвБВнг(В)–LS 6 - 35  кВ
AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/PVC 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV АПвБВ 6 - 35 кВ
AL/SC/XLPE/SC/CuT/STA/LSOH 3,6/6 kV ÷ 18/30/36 kV АПвБВнг(А)–LS, АПвБВнг(В)–LS 6 - 35 кВ
LiYY КГВВ, КГВВНГ, КГВВз, КГВВзНГ
YSLY КГВВ, КГВВНГ, КГВВз, КГВВзНГ
YZ - 500 КГВВ, КГВВНГ, КГВВз, КГВВзНГ
NYM-J, NYM-O Similar КВВГ, КВВГнг,  КВВГнг – LS
NHXH FE 180 ППГнг-FRHF
N2XH FE 180 ПвПГЭнг-FRHF
Силові кабеля й провода для нестаціонарної прокладки (гнучкі)
H07RN-F КГН, КГ, КГ-ХЛ,  ПРПСТ, КРПСТ
KRANFLEX NSHTÖU КГ
NSSHÖU КГН
NSHTÖU КПГ2У
NSGAFÖU ПРМТ
H01N2-D КОГ
HVTDU КГЭ, КГЭ-ХЛ
H05RN-F РПШ, РПШМ
Кабеля і провода зв'язку
A-2Y(L)2Y ТППэп
A-02YS(L)2Y ТПпП
A-2YF(L)2Y ТППэпЗ
А-02YSF(L)2Y ТПпПЗ
A-2Y(L)2Y ТППэпт
А-2Y (L)2YB2Y ТППэпБбШп
A- 02YS (L)2YB2Y ТПпПБбШп
А- 2YF(L)2YB2Y ТППэпЗБбШп
A-02YSF(L)2YB2Y ТППпЗБбШп
Y-2Y(L)Y ТПВ
Y-2Y(L)Y IEC 60332-3 category А ТПВнг
A – PMZ ТЗГ, ТЗБ
A- PMZBC ТЗБГ
YV ПКСВ
UTP НВП, НВПп
F/UTP НВПЭ
Multipair cable U/UTP ТНВП, ТНВПнг, ТНВПнг-LS, ТНВПВнг,ТНВПВнг-LS
Multipair cable F/UTP ТНВПЭ, ТНВПЭнг, ТНВПЭнг,ТНВПЭнг-LS,ТНВПВЭнг, ТНВПВЭнг-LS,ТНВППпЗ,ТНВППпг, ТНВППпнг-HF, ТНВППпгнг-HF
Установочні провода
H07V-U ПВ1
H07V-R ПВ1
H07V-K ПВ3, ПВ4
H07V3-K ПВ3, ПВ4
LiY НВ, НВМ
ESUY ПВ6-З, ПВ6-Зп
Провода для повітряних ліній електропередач
AAC А
ACSR АС
AMKA СІП 1
AXKA СІП 2
NFA2X СІП 2
SAX СІП 3
ABC СІП 4
Провода й шнури різного призначення
H05VV-F ПВСн, ПВС
H05VV5-F ПВСм
H05RR-F ПРС, ПРСн
H05VVH2-F ШВВП, ШВВПн
H03VH-F ШВП, ШВПн
H07V2-K ПВА, ПГВА
OLFLEX tr UCK 170 ПВА, ПГВА
OLFLEX  tr  UCK  SPIREX ПВА, ПГВА
FLRY ПВАМ
Кабеля і провода монтажні
RE-Y(St)Y-fl КГМВЭВ, КГМЭВВ, КГМЭВЭВ, КГМВЭВнг, КГМЭВВнг, КГМЭВЭВнг
RE-Y(St)Yv-FL КГМЭПВл, КГМЭПВлнг
RE-YSWAY-fl КГМВЭБВ-ХЛ, КГМВЭБВнг-ХЛ, КГМЭВЭБВнг-ХЛ, КГМЭВЭБВ-ХЛ
RE-Y(St)YSWAY-fl КГМВЭБВ, КГМВЭБВнг, КГМЭВВнг, КГМЭВБВ , КГМЭВЭБВнг
Кабелі суднові
MGG КСНРТ, КГСНРТ
MGCG КСНРТЭ, КГСНРТЭ
MGH, MGG КСРТнг, КГСРТнг
MGCH, LMGSG, MGSG, MGCG КСРТЭнг, КГСРТЭнг
MGH, LCM-HF, LM-HF КГСРТнг-HF
MGCH, LMGSG,LCSM-HF, LMSM-HF КГСРТЭнг-HF

*зеленим кольором позначений найкращий варіант заміни

.